• hadise nin yaşlandıkça dekolteyi arttırması

  1.
  gençken bile böyle giyinmiyordu..

  hadise nin yaşlandıkça dekolteyi arttırması

  hadise nin yaşlandıkça dekolteyi arttırması
  1 ... theagent
 • ölen kişiyi evde gülümserken görmek

  1.
  korkuturken düşündürür...
  -1 ... theagent
 • tesla nın araçlarının bu dünyaya ait olmaması

  1.
  elon bey marsa hazırlık yapıyor bence.

  tiplere bak ;

  tesla nın araçlarının bu dünyaya ait olmaması

  tesla nın araçlarının bu dünyaya ait olmaması

  https://www.tesla.com/tes...Red_Bay-1440.jpg?20171005
  ... theagent
 • amerika birleşik devletleri

  1624.
  izlediğim filmlerden sanırım, amerika denince aklıma şu tarz yer gelir hep, new york büyük şehirlerden önce..

  http://www.wallpapers13.c...ure-Wallpaper-915x515.jpg
  ... theagent
 • ufuk çizgisinde kaybolan binaları görmek

  1.
  nikon p900 ile mümkünmüş.eğer video fake değilse ;

  https://www.youtube.com/watch?v=Vo3-NS12duQ+
  ... theagent
 • komedi dükkanı

  613.
  isim değiştir - tolgshow yakında fox tv de ;

  https://www.youtube.com/watch?v=yZhvufji9Jo+
  ... theagent
 • tolga çevik

  410.
  tolgshow fragman ;

  https://www.youtube.com/watch?v=yZhvufji9Jo+
  ... theagent
 • tolgshow

  4.
  fragman ;

  https://www.youtube.com/watch?v=yZhvufji9Jo+
  ... theagent
 • beyaz tv nin gündemi bilinçli olarak değiştirmesi

  1.
  dikkatli olun, gündemi hemen değiştirdiler.

  kesin önemli bir anlaşma vs yapıcaz.
  ... theagent
 • çikolata kaplı pişmaniye

  12.
  güzeldir , tavsiye edilir.
  ... theagent
 • erman toroğlu

  1156.
  gecenin kazananı.
  ... theagent
 • redguard oyununun yüz grafikleri

  1.
  Gerçekten ilginçtir ..

  redguard oyununun yüz grafikleri
  ... theagent
 • soldado vs negredo

  11.
  soldado vs negredo
  1 ... theagent
 • hitman oyun serisinin sinsi sinsi ilerlemesi

  1.
  hitman oyun serisinin sinsi sinsi ilerlemesi

  evet yıllardır, aşırı övülmeyen ama herkesin oynadığı ve sevdiği bir oyundur.

  firmada aşırı reklam yapmadan, sinsice ilerliyor.

  her serisi tutuyor, ne fazla ne eksik, basit ve aynı tarzda oyunlar çıkıyor.
  ... theagent
 • max payne 4

  5.
  çıkarsa

  max payne 1 ve max payne 2 'nin devamı gibi olsun.

  zira 3 'Ün bunlarla alakası yok, normal düz bir oyundu.
  1 ... theagent
 • alvaro negredo

  444.
  Webo gelseydi şu yaşta daha çok gol atardı aq.
  7 ... theagent
 • antarktika antlamasi

  2.
  antarktika antlamasi

  ANTARKTiKA ANTLAŞMASI MADDELERi

  Madde 1

  1. Antarktika salt barışçıl amaçlar için kullanılacaktır. Her tür silahın denenmesi, üs ve tahkimat yapılması, manevra vb askeri nitelikli her önlem yasaklanacaktır.
  2. işbu Antlaşma askeri personel ya da donanımın bilimsel araştırma veya öteki barışçıl amaçlarla kullanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

  Madde 2

  Antarktika’da bilimsel inceleme özgürlüğü ve bu amaca yönelik işbirliği, Uluslararası Jeofizik Yılı’nda uygulandığı gibi işbu Antlaşma’nın hükümleri saklı kalmak koşulu ile sürdürülecektir.

  Madde 3

  1. Taraflar, işbu Antlaşma’nın ikinci Maddesi’nde öngörüldüğü üzere, Antarktika’da bilimsel inceleme alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla, yapılabilir ve uygulanabilir olduğu ölçüde, aşağıdaki uzlaşıyı sağlamışlardır:
  (a) Antarktika’da yürütülecek çalışmaların olabildiğince ekonomik ve verimli olmasını sağlamak üzere bilimsel program planlarına ilişkin bilgi alışverişi sağlanacaktır.
  (b) Antarktika’da araştırma seferlerine katılan ve istasyonlarda çalışan bilimsel personel arasında değişim yapılacaktır.
  (c) Antarktika’da bilimsel gözlem ve sonuçlan değişimi yapılacak ve bulgulardan özgürce yararlanılabilecektir.
  2. Bu Madde’nin uygulanması sırasında, Birleşmiş Milletler’in Uzmanlaşmış Kuruluşları’nın, Antarktika’da bilimsel veya teknik çıkan bulunan öteki uluslararası kuruluşlarla işbirliğine yönelik çalışma ilişkileri kurmaları, olabildiğince özendirilecektir.

  Madde 4

  1. işbu Antlaşma’nın hiçbir noktası,
  (a) Taraflar’dan herhangi birinin Antarktika’da önceden kazanılmış haklan ve toprak egemenliğinden vazgeçtiği;
  (b) Taraflar’dan herhangi birinin, Antarktika’da kendi ya da vatandaşı etkinlikleri sonucu edindiği toprak egemenliğine dayalı iddialarından tümü ile ya da kısmen vazgeçtiği;
  (c) Taraflar’dan herhangi birinin, ötekilerden biri tarafından Antarktika’da toprak egemenliğine ilişkin olarak önesürülen hak ve iddiaları ya da bunlara temel oluşturan gerekçeleri tanıması ya da tanımamasına ilişkin tutumunu etkileyebileceği; biçiminde yorumlanmayacaktır.
  2. işbu Antlaşma yürürlükte kaldığı sürece hiçbir eylem ya da etkinlik, Antarktika’da toprak egemenliğine yönelik iddiaların savunulması, desteklenmesi ya da reddedilmesi veya başka tür egemenlik hakkı önesürülmesi için gerekçe oluşturmayacaktır. işbu Antlaşma yürürlükte olduğu sürece, Antarktika’da toprak egemenliği amaçlı hiçbir yeni talep önesürülmeyecek, varolan taleplerin kapsamının genişletilmesine olanak tanınmayacaktır.

  Madde 5

  1. Antarktika’da nükleer patlama yapılması ve yörenin radyasyon atıkların atıldığı yer olarak kullanılması yasaklanacaktır.
  2. Temsilcileri, Dokuzuncu Madde uyarınca düzenlenecek toplantılara katılma hakkına sahip kılman tüm Taraflar’ın ayrıca taraf olduğu, nükleer enerjinin patlamalar ve radyoaktif atıkların yokedilmesini de içerecek biçimde kullanımına ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girmesi durumunda, sözkonusu anlaşmalarla belirlenen kurallar Antarktika’da uygulanacaktır.

  Madde 6

  işbu Antlaşma’nın hükümleri, buz tabakaları dahil, 60. Güney Paraleli’nin güneyinde kalan bütün alanlar için geçerli olacak, ancak herhangi bir Devlet’in bölgedeki açık denizlerde uluslararası hukukca tanınmış haklarını ya da hakların kullanımını hiçbir biçimde etkilemeyecektir.

  Madde 7

  1. işbu Antlaşma’nın amaçlarını tanıtmak ve hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla, temsilcileri Dokuzuncu Madde’de değinilen toplantılara katılma hakkına sahip kılınan Taraflar, bu maddede öngörülen denetlemeleri gerçekleştirmek üzere gözlemci atama hakkına sahip olacaklardır. Gözlemciler, atayan Taraflar’ın uyruğunu taşıyacaklardır. Gözlemcilerin kimlikleri gözlemci atama hakkına sahip Taraflar’dan herbirine bildirilecek, aynı şekilde atamalarının sona erişinde de duyuruda bulunulacaktır.
  2. Bu Madde’nin birinci paragrafında yeralan hükümler uyarınca atanan her gözlemci, Antarktika’nın tüm alanlarına her an girebilme yönünden tam özgürlüğe sahip olacaktır.
  3. Antarktika’nın tüm alanları, üzerlerinde istasyon, tesis ve donanım bulunanları da içermek üzere, kargo ya da personel yükleme/boşaltma noktalarındaki tüm gemi ve uçaklarla birlikte bu Madde’nin birinci paragrafı uyarınca atanan gözlemcilerin denetlemelerine açık olacaktır.
  4. Gözlemci atama hakkına sahip Taraflar’dan herhangi biri tarafından Antarktika’nın tümü ya da belli alanları üzerinde her an hava gözetimi yapılabilecektir.
  5. Taraflar’dan herbiri, işbu Antlaşma kendisi bakımından yürürlüğe girdiğinde öteki Taraflar’a durumu bildirecek, ayrıca;
  (a) Antarktika’ya yönelik ve Antarktika içinde gemileri ya da vatandaşlarınca düzenlenen tüm seferlerle, Antarktika’ya ülkesinde planlanmış ve oradan başlatılacak tüm seferler;
  (b) Antarktika’da, kendi vatandaşlarının konuşlandığı tüm istasyonlar;
  (c) işbu Antlaşma’nın Birinci Maddesi’nin ikinci paragrafında tanımlanan koşullar çerçevesinde Antarktika’ya göndermeyi amaçladığı askeri personel ve getireceği donanıma ilişkin olarak; önceden duyuruda bulunacaktır.

  Madde 8

  1. işbu Antlaşma gereğince görevlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla ve Taraflar’ın Antarktika’da bulunan tüm personele uygulanacak yasalara ilişkin tutumlarını etkilemeksizin Yedinci Madde’nin birinci paragrafı uyarınca atanan gözlemciler ile Üçüncü :Madde’nin birinci paragrafının (b) fıkrası uyarınca değişimi sağlanan bilimsel ve yardımcı personel, Antarktika’da bulundukları sıradaki eylem veya kusurları dolayısıyla ancak vatandaşı bulundukları Tarafın yargılama erkine bağlı olacaklardır.
  2. Bu Madde’nin birinci paragrafında yeralan hükümleri etkilemeksizin, ve Dokuzuncu Madde’nin birinci paragrafının (e) fıkrasının uygulanmasına ilişkin önlemlerin benimsenmesine değin, Antarktika’da yargılama erkinin uygulanmasına ilişkin tüm uyuşmazlıklarda, Taraflar, ortaklaşa kabul edilebilir çözüme ulaşmak amacıyla vakit geçirmeden danışmada bulunacaklardır.

  Madde 9

  1. işbu Antlaşma’nın giriş paragrafında belirtilen Taraflar’ın temsilcileri, Antlaşma’nın yürürlüğünü izleyen iki ay içinde Kanberra’da, sonra da uygun aralık ve yörelerde, bilgi değişimi ve Antarktika’ya ilişkin ortak çıkar konularında toplu danışmalarda bulunmak, Antlaşma’nın ilke ve hedeflerinin ileri götürülmesi önlemlerini tasarlayıp kotardıktan sonra Hükümetlere, aşağıdaki noktalar üzerindeki önlemlerle birlikte sunmak üzere toplanacaklardır:
  (a) Antarktika’nın salt barışçıl amaçlarla kullanılması;
  (b) Antarktika’da bilimsel araştırmaların kolaylaştırılması;
  (c) Antarktika’da uluslararası bilimsel işbirliğinin kolaylaştırılması;
  (d) Antlaşma’nın Yedinci Maddesi’nde öngörülen denetleme hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması;
  (e) Antarktika’da yargı erkinin kullanılmasını ilgilendiren sorunlar;
  (f) Antarktika’daki yaşam kaynaklarının korunması ve (bozulmadan) saklanması.
  2. Antlaşma’ya, Onüçüncü Madde uyarınca Taraf sıfatı kazananlar, Antarktika’da bilimsel istasyon kurulması ya da bilimsel sefer düzenlenmesi gibi kapsamlı araştırma çalışmalarıyla ilgilerini kanıtlarlarsa, bu Madde’nin birinci paragrafında sözkonusu toplantılara katılmak üzere temsilci atama yetkisine sahip olacaklardır.
  3. işbu Antlaşma’nın Yedinci Maddesi’nde sözkonusu gözlemcilerce hazırlanacak raporlar, bu Madde’nin birinci paragrafında değinilen toplantılara katılan Taraflar’ın temsilcilerine iletilecektir.
  4. Bu Madde’nin birinci paragrafında değinilen önlemler, temsilcileri bu önlemleri incelemek üzere düzenlenen toplantılara katılmaya yetkili Taraflar’ın tümü tarafından onaylandıklarında yürürlüğe gireceklerdir.
  5. işbu Antlaşma ile sağlanan haklar bireysel ya da bütün olarak, bu Madde uyarınca uygulamalarını kolaylaştırıcı önlemler önerilmiş, incelenmiş ve onaylanmış olsun olmasın, Antlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere uygulanabileceklerdir.

  Madde 10

  Taraflar’dan herbiri, kimsenin Antarktika’da, işbu Antlaşma’nın ilke ve amaçlan ile bağdaşmayan etkinliklere girişmemesi amacıyla, Birleşmiş Milletler Anayasası doğrultusunda sonuna dek özel çaba gösterme yükümünü üstlenecektir.

  Madde 11

  1. işbu Antlaşma’nın yorumlanması ya da uygulanması konusunda iki ya da daha fazla Taraf arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması durumunda, anılan Taraflar, görüşme, soruşturma, aracılık, uzlaşı, hakemlik, yargı ya da seçecekleri öteki barışçıl yollardan biri ile giderilmesi amacıyla aralarında danışmalarda bulunacaklardır.
  2. Böylelikle çözüme kavuşturulamayan sözkonusu nitelikteki her uyuşmazlık, Taraflar’ın olurlarıyla çözüm için Uluslararası Adalet Divanı’na götürülecek; Uluslararası Adalet Divanı’na başvuru konusunda anlaşmaya varılamaması Taraflar’ın bu Madde’nin birinci paragrafında değinilen barışçıl metodlardan herhangi biri ile çözüm arayışını sürdürme sorumluluklarını sona erdirmeyecektir.

  Madde 12

  1.
  (a) işbu Antlaşma, temsilcileri Dokuzuncu Madde’de değinilen toplantılara katılmaya yetkili Taraflar’ın oybirliğine dayalı uzlaşısıyla istenilen zamanda değiştirilebilecek ya da eklemeler yapılabilecektir. Bu değişiklik ve eklemeler, tüm Taraflar’ın onay belgelerinin depoziter Hükümet’ce alınmasından sonra yürürlüğe girecektir.
  (b) Bu değişiklik ve eklemeler, Taraflar’dan herbiri açısından, onay belgesinin depoziter ülke Hükümeti’nce alındığı anda yürürlüğe girecektir. Onay belgesi, değişiklik ya da eklemelerin bu Madde’nin birinci paragrafı (a) fıkrası hükmü uyarınca yürürlüğe girdiği tarihi izleyen iki yıl içinde alınmayan Taraflar’dan herbiri, sürenin bitiminde, işbu Antlaşma’dan çekilmiş sayılacaklardır.
  2.
  (a) işbu Antlaşma’nın yürürlüğe girişinden otuz yıl sonra, temsilcileri Dokuzuncu Madde’de sözkonusu toplantılara katılmaya yetkili Taraflar’dan herbiri, depoziter Hükümeti’ne yazılı başvuruda bulunursa, Antlaşma’nın işlerliğinin gözden geçirilmesi amacıyla Taraflar Konferansı olabilecek en kısa zamanda toplanacaktır.
  (b) Böyle bir Konferans’ta, temsilcileri Dokuzuncu Madde’de değinilen toplantılara katılmaya yetkili olanları da içermek üzere, Taraflar’ın çoğunluğunca onaylanan değişiklik ya da eklemeler, depoziter ülke Hükümeti’nce Konferans’ın bitiminin hemen ardından tüm Taraflar’a duyurulacak ve bu Madde’nin birinci paragrafında yeralan hükümler uyarınca yürürlüğe girecektir.
  (c) Sözkonusu değişiklik ya da eklemeler bu Madde’nin birinci paragrafı (a) fıkrası hükmü uyarınca tüm Taraflar’a duyurulduğu tarihi izleyen iki yıl içinde yürürlüğe girmezse, Taraflar’dan herbiri süre dolduktan soma dilediği zaman depoziter Hükümet’e Antlaşma’dan çekileceğini yazılı bildirebilecek; çekilme bildirimin depoziter Hükümet’ce alınmasından iki yıl sonra yürürlüğe girecektir.

  Madde 13

  1. işbu Antlaşma imzacı Devletlerin onayını gerektirmektedir. Birleşmiş Milletler üyesi bütün Devletler’in ya da temsilcileri Antlaşma’nın Dokuzuncu Maddesi nde sözkonusu toplantılara katılmaya yetkili tüm Taraflar’ın oluru üzerine çağrıda bulunulan herhangi bir Devlet’in katılımına açıktır.
  2. işbu Antlaşma’nın onaylanması ya da yeni katılım formaliteleri her ülkenin anayasal sürecine göre tamamlanacaktır.
  3. Onay ve katılım belgeleri depoziter Hükümet olarak atanan Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’ne teslim edilecektir.
  4. Depoziter Hükümet, her onay ve katılım belgesinin tarihi ile Antlaşma’nın ve değişiklik ya da eklemelerin yürürlüğe giriş tarihlerini tüm imzacı ve katılımcı Devletler’e bildirecektir.
  5. işbu Antlaşma, tüm imzacı Devletler’in onay belgelerinin teslimi üzerine anılan Devletler ve katılım belgelerini sunan Devletler açısından yürürlüğe girecektir. Ardından katılmak isteyecek Devletler yönünden yürürlük, katılım belgelerinin sunulmasıyla başlayacaktır.
  6. işbu Antlaşma Birleşmiş Milletler Anayasası’nın 102. Maddesi uyarınca depoziter Hükümet tarafından kayda geçirtilecektir.

  Madde 14

  işbu Antlaşma, herbiri asıl nüsha düzeyinde geçerli ingiliz, Fransız, Rus ve ispanyol dillerinde yazılmış olup; onaylanmış örneklerini imzacı ve katılımcı ülke Hükümetlerine iletecek olan Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arşivlerinde saklanacaktır.
  1 -1 ... theagent
 • dünya nun dönüş hızı yavaşladı

  6.
  dönmediğini hemen açıklamak yerine yavaşlata yavaşlata dönmüyoruz durumuna getirecekler aq.
  2 ... theagent
 • albert camus abartılmış balon bir düşünürdür

  15.
  yabancı mısınız?
  ... theagent
 • nasıl sevgili bulunur

  44.
  aynı zevklere sahipseniz doğaçlama ilerliyor zaten muhabbetler.
  ... theagent
 • yeni şeyler getiriyorum